Bohatá historie

Na trhu působíme již od roku 1990 jako jedna z prvních akciových společností v Česku.

O společnosti

 

Naše společnost PYROSERVIS a.s. je jedničkou na českém trhu v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Od svého založení v roce 1990 neustále rozvíjíme naše služby tak, abychom přinášeli svým zákazníkům maximální servis.

Během svého působení, jsme se stali dlouholetými partnery nejen mnoha velkých řetězců a prestižních firem, ale také řady sportovních, kulturních, vzdělávacích a ubytovacích zařízení či drobných podnikatelů.

V současné době jsme schopni zákazníkům zajistit prakticky veškeré legislativní povinnosti ve vztahu k prevenci v požární ochraně a bezpečnosti práce. Naše portfolio služeb sahá od zpracování požárně bezpečnostní řešení přes dodávky hasicích přístrojů a aplikace požárních ucpávek, zpracování potřebných dokumentací, školení zaměstnanců, kontroly hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, preventivní prohlídky požární ochrany a BOZP až po audity požární ochrany.

V České republice zaměstnáváme přes 30 zaměstnanců a klademe vysoký důraz na jejich odborné vzdělávání a profesní rozvoj. Naši zaměstnanci jsou vybaveni veškerými oprávněními potřebnými k výkonu jejich činnosti. K zajištění servisu hasicích přístrojů disponujeme vlastní certifikovanou dílnou.

 

Naše vize

Bezpečnost – slovo, jehož význam je pro nás tím hlavním. Bezpečnost před živly, bezpečnost při práci – chránit zdraví, majetek i prostředí. Chceme být společností, na kterou se s důvěrou každý obrátí, chceme být dostupní pro každého, a přitom dbát na kvalitu a odbornost našich služeb, chceme být zárukou minimalizace rizik. Chceme být Vaše bezpečnost.

 

Naše mise

Základem našeho úsilí je kolektiv lidí, kteří svoji práci dělají svědomitě a s posláním. Tento kolektiv neustále rozvíjíme po stránce odbornosti a rozšiřujeme o nové specializace tak, abychom byli schopni řešit každý problém. Věříme, že investice do bezpečnosti se vyplatí a že poctivý přístup má na trhu své uplatnění.

 

Profesní komora požární ochrany

Vedle osobního rozvoje našich zaměstnanců jsme velmi aktivní i v otázkách rozvoje samotného oboru požární ochrany. V roce 2000 jsme stáli v čele iniciativy za založení Profesní komory požární ochrany. Jako zakládající člen a prostřednictvím našeho zastoupení v samotném prezidiu komory se již mnoho let spolupodílíme na zlepšování prevence v požární ochraně a připomínkování legislativy.

Hasičské muzeum

Náš obor je i naším koníčkem. Tuto skutečnost dokládá i naše hasičské muzeum v sídle společnosti, jež je největší soukromou sbírkou hasičské techniky v Česku.

Přes 1000 exponátů

Sbírka je zaměřená zejména na dobu od Rakouského císařství po období první republiky. Ve sbírce je k vidění například 10 hasičských stříkaček a 120 hasičských přileb.