Loading...

Publikace – Hasicí přístroje, jejich historie a současnost

Publikace na 150 stranách souhrnně popisuje problematiku hašení malých, vznikajících požárů hasicími přístroji v uceleném historickém kontextu od jednoduchých ručních hasicích prostředků až po dnešní vysoce účinné hasicí přístroje.

326,45  bez DPH
395,00  vč DPH

Loading...

Publikace na 150 stranách souhrnně popisuje problematiku hašení malých, vznikajících požárů hasicími přístroji v uceleném historickém kontextu od jednoduchých ručních hasicích prostředků až po dnešní vysoce účinné hasicí přístroje.

Podrobně je popisována jejich konstrukce, hasební látky a mechanizmus přerušení hoření při použití hasicích přístrojů. Současně s tím jsou pak deklarovány požadavky kladené na jejich kontrolu a údržbu. V závěru jsou pak nastíněny jejich vývojové trendy. Kniha je doplněna v textu 158 obrázky a 27 přehlednými tabulkami.

Publikace je určena pro širokou odbornou veřejnost zabývající se zajišťováním požární ochrany objektů, počínaje jejich vlastníky a manažery, přes odborně způsobilé osoby, požární techniky, projektanty až po osoby zabývající se kontrolou a údržbou hasicích přístrojů. V neposlední řadě může být zajímavým doplněním informací o hasicích přístrojích pro pracovníky státního požárního dozoru a posluchače odborných hasičských učilišť, středních a vysokých škol.

Kniha byla vydána Profesní komorou požární ochrany jako 3 díl edice PKPO.