Vodní roztoky

Vodní roztoky s mrazuvzdornými přísadami a aditivy musí především splňovat výrobcem stanovené požadavky na jejich chemické složení a čistotu. Nejpoužívanějšími přísadami a aditivy ve vodných roztocích jsou u nás následující:

Vodní roztok potaše

Roztok potaše (K2CO3) je používán u starších vodních hasicích přístrojů s mrazuvzdorností do -20 0C dle typového štítku přístroje.

Při kontrole je třeba ověřit hustoměrem hustotu roztoku, která pro mrazuvzdornost do -20 0C musí být v rozmezí 1,3 g.cm-3 až 1,33 g.cm-3

Speciální měrkou je nutno zkontrolovat jmenovité množství roztoku a vizuálně ověřit jeho čistotu. Při výskytu silného znečištění nebo cizích částic je nutno přístroj podrobit dílenské kontrole v oprávněné provozovně.

Při přípravě nového roztoku pro plnění přístroje je nutno dodržovat poměry uvedené v příslušných typových listech.

Vodní roztok chloridů alkalických zemin ke snížení korozivních vlastností

Vodní roztok chloridů alkalických zemin s přísadou alkanolaminu je používán u vodních hasicích přístrojů FLN Neuruppin dle EN3 dovážených od roku 1995 pod obchodním názvem Neufrol. Neufrol a potaš jsou různé mrazuvzdorné přísady. Nesmí se mísit a vzájemně zaměňovat!

Při kontrole je třeba ověřit jmenovité množství roztoku dle typového listu, vizuálně ověřit čistotu roztoku a hustoměrem proměřit jeho hustotu, která musí pro mrazuvzdornosti do -20 0C odpovídat hodnotě min. 1,17 gcm-3.

Tekutý hasicí prostředek NEUFROL M, METERIN a FETTEX

Tekuté hasicí prostředky NEUFROL M a METERIN na bázi natrium citrátu a Fettex na bázi hydroxidu draselného jsou používány u hasicích přístrojů pro hašení jedlých tuků a olejů.

Tyto prostředky nejsou mrazuvzdorné, skladovat a používat je lze při teplotách nad 0 0C.

Životnost hasiva je omezena na max. 10 let. Hustota prostředku Neufrol M při 20 0C činí 1,16 g/cm3.