Pěnotvorné roztoky

Pěnové hasicí přístroje jsou na našem trhu v současné době zastoupeny pouze hasicími přístroji FLN Neuruppin, ve kterých se používají následující přísady:

Pěnotvorná přísada NEUFOAM P

Jako pěnotvorný prostředek je v náplni pěnových hasicích přístrojů FLN Neuruppin S 9 AiEP používáno pod názvem NEUFOAM P universální syntetické pěnidlo typu AFFF tvořící ochranný film. Tento prostředek je fyziologicky nezávadný a biologicky odbouratelný.

V hasicích přístrojích se nachází v podobě koncentrátu v uzavřených kartuších.

Pěnotvorný koncentrát v kartuších je nutno po 3 letech v přístrojích vyměnit v rámci stanovené údržby.

Pěnotvorná přísada NEUFOAM X

Je pěnotvorný koncentrát pro pěnové hasicí přístroje na bázi univerzálního syntetického pěnidla typu AFFF.

Vodní roztok pro plnění 9 l–0,45 l má složení 8,46 l vody + 0,54 l koncentrátu NEUFOAM X.

Pěnotvorný roztok není mrazuvzdorný. Používat a skladovat jej lze při teplotách nad 00 C.

Životnost hasiva je omezena na 3 roky. Po této době musí být v hasicích přístrojích vyměněno v rámci stanovené údržby. 

Všeobecné podmínky pro provádění údržby