Tlakování hnacím médiem

Pro redukci vysokého tlaku z lahve (15 – 20 MPa)na požadovaný tlak v hasicím přístroji (1,4 – 1,6 MPa) se používají redukční ventily. Existují dva základní druhy redukčních ventilů – jednostupňové a dvoustupňové ventily. Funkce redukčního ventilu pro dusík spočívá na principu regulace technického plynu, který se odebírá z tlakové láhve, případně z lahvových baterií či vysokotlakých rozvodů.

Vysokotlaký manometr redukčního ventilu ukazuje stav náplně v tlakové láhvi a nízkotlaký manometr hodnotu na výstupu.

Redukční ventil pro dusík se může lišit velikostí, tvarem, počtem manometrů či připojením. Pro správnou obsluhu lahvového redukčního ventilu pro dusík je doporučeno používat pouze správný typ redukčního ventilu pro daný typ plynu s kompatibilní přípojkou. Redukční ventil nesmí být v žádném případě viditelně poškozen. Pro otevření lahvového ventilu pro dusík se nepoužívá nářadí, ale otevírá se pouze rukou.