Audity a TDI v oblasti požární ochrany

Jste si jistí požární ochranou ve Vašem objektu?

Význam auditů a technického dozoru investic v PO

 

V praxi se až překvapivě často setkáváme se zásadními nedostatky v zajištění požární ochrany staveb.

Tyto chyby mají v případě požáru fatální důsledky – ztráty na majetku i životech.

Je to Vaše odpovědnost a Vaše dobré jméno.

Platíte za realizaci i provoz nefunkčních nebo zbytečných řešení.

Včasné odhalení v záruční době Vám ušetří velké investice.

I bez požáru se vystavujete riziku vysokých pokut či zvýšení pojistného.

Ušetříme Vám

náklady na investice a následný provoz
náklady za chyby Vašich dodavatelů

Zamezte ohrožení

na životech
na majetku

„Děláme to, protože jde o Vaši bezpečnost a protože se Vám to vyplatí.“

Náplň auditu požární ochrany

 

 • Nalézt nedostatky v zajištění požární ochrany.
 • Hledat rozpory mezi skutečností a PBŘ.
 • Odhalovat závady na požárně bezpečnostních zařízení.
 • Provést supervizi Vašich dodavatelů.
 • Doporučit opatření k nápravě.
 • Navrhnout funkční a ekonomická řešení.
 • Posuzujeme nejen investici, ale i provozní náklady.

Náplň TDI v požární ochraně

 

 • Dohlédnout na skutečné provedení.
 • PBŘ může být správné ale nemusí být ekonomické – optimalizujeme jej.
 • Důraz na následný provoz požárně bezpečnostních zařízení.
 • Systémový pohled na funkci požárně bezpečnostních řešení, záruka bezpečnosti.
 • Zaručíme Vám bezproblémovou kolaudaci.

Příklady závad, které na stavbách nacházíme

opačná orientace klapky k požárně dělící konstrukci
opačná orientace klapky k požárně dělící konstrukci

Důsledky při požáru:
požár a spaliny hoření se rozšíří do jiných požárních úseků

Náklady na odstranění:
10 000 – 15 000,- Kč

Riziko:
hrozí otrava a udušení, násobné škody na majetku

nevhodný iniciační prvek pro spuštění větrání CHÚC
nevhodný iniciační prvek pro spuštění větrání CHÚC

Důsledky při požáru:
nefunkční větrání CHÚC

Náklady na odstranění:
15 000 – 25 000,- Kč

Riziko:
ohrožení unikajících osob kouřem

poškozené protipožární sklo
poškozené protipožární sklo

Důsledky při požáru:
pronikání vysokých teplot na odvrácenou protipožárního skla

Náklady na odstranění:
20 000 – 30 000,- Kč

Riziko:
ohrožení kolem unikajících osob

požární ucpávka pomocí montážní pěny
požární ucpávka pomocí montážní pěny

Důsledky při požáru:
rozšíření požáru do sousedního požárního úseku (PÚ)

Náklady na odstranění:
2 500 – 4 000,- Kč

Riziko:
ohrožení osob v požárem nezasaženém PÚ, násobné škody na majetku

nesystémové uložení protipožárních mřížek
nesystémové uložení protipožárních mřížek

Důsledky při požáru:
rozšíření požáru do sousedního požárního úseku (PÚ)

Náklady na odstranění:
5 000 – 10 000,- Kč

Zdravotní a finanční riziko:
ohrožení osob v požárem nezasaženém PÚ, násobné škody na majetku

hořlavé instalace v CHÚC
hořlavé instalace v CHÚC

Důsledky při požáru:
pronikání požáru a kouře do CHÚC

Náklady na odstranění:
10 000 – 20 000,- Kč

Riziko:
ohrožení unikajících osob

požárně neošetřená nosná konstrukce stropu
požárně neošetřená nosná konstrukce stropu

Důsledky při požáru:
zřícení stropní konstrukce

Náklady na odstranění:
15 000 – 25 000,- Kč

Riziko,
zavalení osob zříceným stropem

poškozený protipožární SDK kastlík – požární strop
poškozený protipožární SDK kastlík – požární strop

Důsledky při požáru:
rozšíření požáru do prostoru podkroví

Náklady na odstranění:
5 000 – 10 000,- Kč

Riziko:
zavalení osob konstrukcí střechy, násobné škody na majetku

 

Často se jedná o banální chyby

Tyto závady představují obrovské riziko pro lidské životy i majetek

Revizní technici tato zařízení označují jako provozuschopná

Odstranění závad v provozu je dražší, než samotné provedení

Neriskujte tam, kde se to nevyplatí. Dáme Vám jistotu skutečně kvalitní požární ochrany.

Start typing and press Enter to search