Audity a TDI v oblasti požární ochrany

Význam auditů a technického dozoru investic v PO

Velmi časté nedostatky

V praxi se až překvapivě často setkáváme se zásadními nedostatky v zajištění požární ochrany staveb. Revizní technici tyto závady často přehlížejí.

Vysoké riziko

Nedostatky v požární ochraně mají v případě požáru často fatální důsledky – ztráty na majetku i životech.

Ekonomický význam

Včasné odhalení v záruční době Vám ušetří velké investice. I bez požáru se navíc vystavujete riziku velkých pokut či zvýšeného pojistného.

Ušetříme Vám

náklady na investice a následný provoz
náklady za chyby Vašich dodavatelů

Zamezíme ztrátám

kvalitní požární ochrana zabrání šíření požáru
budete mít jistotu, že se lidé bezpečně dostanou pryč

Náplň auditu požární ochrany

 • Nalézt nedostatky v zajištění požární ochrany.
 • Hledat rozpory mezi skutečností a PBŘ.
 • Odhalovat závady na požárně bezpečnostních zařízení.
 • Provést supervizi Vašich dodavatelů.
 • Doporučit opatření k nápravě.
 • Navrhnout funkční a ekonomická řešení.
 • Posuzujeme nejen investici, ale i provozní náklady.

Náplň TDI v požární ochraně

 • Dohlédnout na skutečné provedení.
 • PBŘ může být správné ale nemusí být ekonomické – optimalizujeme jej.
 • Důraz na následný provoz požárně bezpečnostních zařízení.
 • Systémový pohled na funkci požárně bezpečnostních řešení, záruka bezpečnosti.
 • Zaručíme Vám bezproblémovou kolaudaci.
Neriskujte tam, kde se to nevyplatí. Dáme Vám jistotu skutečně kvalitní požární ochrany.

Příklady závad