Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 také nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.


 1. Zpracovávané údaje

  Společnost PYROSERVIS a.s., se sídlem Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 00570061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 305, (dále jen „Správce“) zpracovává:

  1. Osobní údaje získané na základě zaslané objednávky prostřednictvím e-shopu za účelem realizace smluvního vztahu. Takto získané osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že fyzická osoba s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít a zakázku realizovat. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené v objednávce, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu dodávky (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je Správce oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
   Správce je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.
  2. Osobní údaje získané na základě informovaného souhlasu fyzické osoby za účelem zasílání informací o novinkách, akcích a slevách a pro marketingové účely, konkrétně údaje jméno a příjmení, název společnosti, a e-mail.
   Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@pyroservis.cz nebo adresu PYROSERVIS a.s., Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9. Osobní údaje získané na základě souhlasu mohou být zpracovávány Správcem až do jeho odvolání.
 2. Poskytování údajů

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Poskytovatel služby Mailchimp, přepravní společnosti DPD, Toptrans
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Práva fyzických osob

  Podle zákona o ochraně osobních údajů má fyzická osoba, která poskytla osobní údaje, právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje o ní Správce zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.