Školení revizních a servisních techniků

Pořádáme pravidelné školení techniků na revize a servis hasicích přístrojů z produkce FLN Neuruppin, Minimax, EMME a školení na revize zařízení pro zásobování požární vodou.

 

Nabízené kurzy

 

Základní kurzy pro kontroly hasicích přístrojů FLN Neuruppin, Minimax, EMME

Je určen pro nové servisní pracovníky a pro pracovníky s propadlým oprávněním na kontroly hasicích přístrojů všech kategorií. Školení probíhá v souladu s ČSN ISO 11602-2, průvodní dokumentací výrobců FLN Feuerlӧschgerӓte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Minimax GmbH, Emme Antincendio S.r.l. a v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001Sb. v platném znění.

 

Obnovovací kurzy pro kontroly hasicích přístrojů FLN Neuruppin, Minimax, EMME

Kurz je zaměřen na kontroly hasicích přístrojů produkce FLN Neuruppin, Minimax a EMME. Je určen výhradně stávajícím držitelům oprávnění na tyto kontroly. Jeho úspěšným složením se prodlužuje oprávnění k provádění kontrol hasicích přístrojů výrobců FLN Neuruppin, Minimax a EMME.

 

Nástavbový kurz HP pro certifikované dílny

Je určen pro pracovníky certifikovaných dílen se zvláštním oprávněním, k provádění údržby a oprav včetně periodických zkoušek hasicích přístrojů.

 

Kurz na kontroly zařízení pro zásobování požární vodou

Kurz je určen pro revizní pracovníky provádějící kontroly a údržbu vnějších požárních vodovodů včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřních požárních vodovodů včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů a nezavodněného požárního potrubí.

Osvědčení revizních techniků požárních vodovodů má neomezenou platnost.
Osvědčení revizních techniků a servisních techniků hasicích přístrojů je platné 3 roky.

Termíny školení

termín
místo konání
základní kurz HP
25. 03. 2019 – 26. 03 2019
Kolčavka 5, Praha 9
21. 10. 2019 – 22. 10. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
obnovovací kurz HP
04. 03. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
13. 03. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
08. 04. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
13. 05. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
03. 06. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
16. 09. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
30. 09. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
16. 10. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
11. 11. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
25. 11. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
nástavbový kurz HP
14. 05. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
26. 11. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
kurz zásobování požární vodou
27. 03. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
04. 06. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
17. 09. 2019
Kolčavka 5, Praha 9
23. 10. 2019
Kolčavka 5, Praha 9

Ceník

kurz
cena bez DPH
základní kurz HP
6 500,- Kč
opakování zkoušky kurzu HP
900,- Kč
obnovovací kurz HP
2 500,- Kč
nástavbový kurz HP
2 500,- Kč
kurz zásobování požární vodou
2 500,- Kč

Přihláška

závaznou přihlášku ke stažení naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku zasílejte elektronicky na email info@pyroservis.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti.