Current Status
Not Enrolled
Cena
Closed
Začít
This Školení is currently closed

Školení na kontroly zařízení pro zásobování požární vodou

Vítejte v kurzu na kontroly zařízení pro zásobování požární vodou, po jehož úspěšném absolvování získáte potřebné znalosti k provádění ročních kontrol provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení pro zásobování požární vodou jsou instalovaná požárně bezpečnostní zařízení, která slouží pro hašení požárů vodou, k omezení šíření požáru, k přepravě požární vody nebo jako samotný zdroj požární vody.

V rámci školení si nejdříve popíšeme zdroje požární vody, včetně způsobů a specifik jejich zásobování. Dále si popíšeme jednotlivé druhy zařízení pro zásobování požární vodou, včetně požadavků, které jsou na ně kladeny. V poslední lekci se dozvíte informace o legislativních požadavcích na kontroly těchto zařízení, včetně podrobných postupů k jejich provádění.

Na konci kurzu Vás čeká test po jehož úspěšném složení dostanete osvědčení ke kontrolám provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou. Toto osvědčení platí po dobu 5 let a slouží jako doklad k prokázání kvalifikace k provádění těchto činností.

Během kurzu můžete sledovat svůj postup v levém menu. V případě, že si chcete zopakovat některou kapitolu, stačí v menu kliknout na danou lekci. K odemknutí další lekce musíte mít vždy splněné všechny předchozí lekce, neboť na sebe obsažené informace z jednotlivých lekcí navazují. Po prostudování každé lekce stačí kliknout na tlačítko další lekce vpravo dole.

Všechny lekce Vám zůstanou přístupné i po skončení školení po dobu platnosti Vašeho osvědčení.

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky týkající se školené látky, můžete volat na se obrátit na lektora:

  • telefon: 602 338 665
  • email: vs.pekar@pyroservis.cz

Ing. Vasil Silvestr Pekar, PhD.

autor a garant školení

Pokyny ke školení

Školení se skládá z několika lekcí. Každá lekce je dále členěna do jednotlivých témat. Pro úspěšné složení kurzu je třeba projít všechny témata v jednotlivých lekcí. Postupujte postupně od první lekce téma za tématem. Po dokončení všech lekcí a témat Vám bude zpřístupněn test. Splnění testu je úspěšným zakončením celého školení. Poté Vám bude zpřístupněn certifikát, který si můžete stáhnout ve formátu PDF, případně vytisknout.