Current Status
Not Enrolled
Cena
Closed
Začít
This Školení is currently closed

Školení na kontroly hasicích přístrojů

Vítejte v kurzu pro revizní techniky hasicích přístrojů. Kurz Vás provede současným trhem hasicích přístrojů (dále jen „HP“), jednotlivými druhy HP, jejich použitím a konstrukcí. Abyste mohli kvalifikovaně provádět kontroly HP, musíte znát veškerou legislativu a úkony, které jsou s kontrolou spojené. Dozvíte se které předpisy upravují tuto činnost, shrneme Vám jejich obsah a požadavky, které kladou a důkladně rozebereme jednotlivé úkony a pravidla samotného provádění kontrol.

Na konci kurzu Vás čeká test po jehož úspěšném složení dostanete osvědčení ke kontrolám provozuschopnosti HP. Toto osvědčení platí po dobu 3 let a slouží jako doklad k prokázání kvalifikace k provádění těchto činností.

Během kurzu můžete sledovat svůj postup v levém menu. V případě, že si chcete zopakovat některou kapitolu, stačí v menu kliknout na danou lekci. K odemknutí další lekce musíte mít vždy splněné všechny předchozí lekce, neboť na sebe obsažené informace z jednotlivých lekcí navazují. Po prostudování každé lekce stačí kliknout na tlačítko další lekce vpravo dole.

Všechny lekce Vám zůstanou přístupné i po skončení školení. Spolu se školením máte přístup také k průvodním dokumentacím výrobců Neuruppin, MINIMAX a EMME. Dokumentace jsou přístupné z této stránky – nahoře v záložce „Dokumentace“.

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky týkající se školené látky, můžete volat na se obrátit na lektora:

  • telefon: 602 338 665
  • email: vs.pekar@pyroservis.cz

Ing. Vasil Silvestr Pekar PhD.

Autor a garant školení

Pokyny ke školení

Školení se skládá z několika lekcí. Každá lekce je dále členěna do jednotlivých témat. Pro úspěšné složení kurzu je třeba projít všechny témata v jednotlivých lekcí. Postupujte postupně od první lekce téma za tématem. Po dokončení všech lekcí a témat Vám bude zpřístupněn test. Splnění testu je úspěšným zakončením celého školení. Poté Vám bude zpřístupněn certifikát, který si můžete stáhnout ve formátu PDF, případně vytisknout.